Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán trước khi vận chuyển với số tiền thanh toán bằng tổng giá trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển. Khách hàng thanh toán phí vận chuyển với nhân viên giao hàng sau khi nhận được sản phẩm tại nhà
  • Thanh toán trực tiếp tại nhà khi nhận được sản phẩm, bao gồm tổng giá trị đơn hàng và phí vận chuyển (trong đó phát sinh phí thu hộ của đơn vị chuyển phát). Hình thức này hiện chỉ áp dụng đối với khách hàng tại khu vực Hải Phòng