Viên nén/nang

Lọc sản phẩm
Lọc sản phẩm
Sản phẩm bán tại nhà thuốc
 1. Online
 2. Tại quầy thuốc 4 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 kết quả

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Theralen viên- Chống dị ứng
  Theralen viên- Chống dị ứng
  Thấp nhất như 20.000 đ
 2. Halixol viên 30mg- Long đờm
  Halixol viên 30mg- Long đờm
  Thấp nhất như 60.000 đ
 3. Clarityne viên 10mg- Chống dị ứng
  Clarityne viên 10mg- Chống dị ứng
  Thấp nhất như 90.000 đ
 4. Aerius viên- Chống dị ứng
  Aerius viên- Chống dị ứng
  Thấp nhất như 120.000 đ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 kết quả

Thiết lập theo hướng giảm dần